Наши клиенти, за които сме изпълнявали проекти и по-значителни обекти, на които сме доставяли съоръжения и сме извършвали дейности са:

Клиент
Търговски Център Парадайз, гр. София
Услуги
Цялостно електроизграждане НН и СрН и поддръжка по част: Електро.
Клиент
Рила Стил ЕООД
Услуги
Административна – пройзводствена сграда, проектиране и цялостно електроизграждане НН и СрН.
Клиент
Ер Ликид
Услуги
Изграждане на автоматична система за течен кислород; ВиК Монтана – Изграждане на ПСОВ Монтана.
Клиент
Газит Г-Парк София
Услуги
Цялостно електроизграждане НН и СрН.
Клиент
Обект „Сепариране на отпадъци"
Услуги
Цялостно ел изграждане НН и СрН.
Клиент
Клонове на Първа Инвестиционна Банка
Услуги
Цялостно електроизграждане НН.
Клиент
Жилищен комплекс от затворени тип София Парк Вилас, гр. София
Услуги
Цялостно електроизграждане НН
Клиент
Флора Парк, гр. София
Услуги
Цялостно електроизграждане НН и СрН.
Клиент
Главболгарстрой ООД
Услуги
Система за поддържане на желана температура в тръбопроводи
Клиент
Тържище София АД
Услуги
Система против сняг и лед на покрива на сграда
Клиент
Автогара Бургас
Услуги
Система против лед и сняг на покриви, рампи и подходи на сград
Клиент
Лукойл Нефтохим Бургас АД, Пристанищен Терминал Росенец
Услуги
Доставка на система за промишлен електрообогрев.
Клиент
ММ Уорлд, гр. София
Услуги
Многофункционална сграда с офиси, фитнес и шоурум - Цялостно електроизграждане НН и СрН
Клиент
Булстрад Арена, гр. Русе
Услуги
Реконструкция на 2 бр. килии в подстанция „Център“, изграждане на нова възлова станция 20kV.
Клиент
Казина „Сезам“
Услуги
Проектиране и цялостно електроизграждане НН и СрН.
Клиент
Виваком – Телефонна Палата гр. София
Услуги
Реконструкция енергийна система НН.
Клиент
Екохидроелектро ЕООД
Услуги
Изграждане на автоматична система ВЕЦ Зла Река.
Клиент
Ер Ликид
Услуги
Изграждане на автоматична система за течен кислород.
Клиент
ВиК Монтана
Услуги
Изграждане на ПСОВ Монтана.
Клиент
Евриком ООД - гр. Стара Загора
Услуги
Обогрев на индустриална система от резервоари и тръбопроводи за производство на парафин
Клиент
Дънди Прешъс Металс Челопеч АД
Услуги
Доставка и монтаж на обогревна инсталация на тръбопроводи
Клиент
Хотели, Етажни собствености на битови сгради
Услуги
Системи против замръзване на улуци, водостоци, рампи, подходи към сгради и гаражи

Имате нужда от професионално изпълнение на Вашия проект?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!