“Tyco Electronics Raychem GmbH”– Германия

• кабелна арматура за всички видове кабели и проводници до 700кВ
• системи за предпазване от пренапрежение /импулсни разрядници/ до 700кВ
• адаптери за елегазови КРУ
• херметизиращи елементи, ремонтни маншети и тръби
• изолационни системи за шинопроводи НН и СрН

“Pentair Thermal Management”

• поддържане на технологични температури до 700˚С на всякакви флуиди в тръби и резервоари
• доставка на всички видове саморегулиращи кабели и кабели с постоянна мощност
• предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи
• LEAKDETECTION – откриване, позициониране и сигнализация на утечки по тръбопроводи с всякакви флуиди

Schramm

Защитни КиП кутии и нагреватели за тях

Научете повече на www.schramm-gmbh.de

“Seal for Life”– USA

• пасивна защита от електрохимична корозия на тръбопроводи и резервоари – праймери и електроизолационни ленти POLYKEN
• системи за изолация на местата на съединение за всички видове тръбопроводи
• активна защита от електрохимична корозия на тръбопроводи и резервоари – активен елемент гъвкав полимерен кабел ANODEFLEX

Научете повече на www.sealforlife.com

“ELEKTRA” – Полша

Нагревателни кабели с постоянна мощност за строителни приложения

Dätwyler Cable GmbH – Швейцария

• Пожарна безопасност и обезпеченост – безхалогенни кабели, неподдържащи горенето, запазващи целостта на изолацията си и функционалността си – NHXHFE180, NHXCHFE 180, JE-H(St)H и др., закрепващи елементи за кабелите
• Оптични кабели
• Информационни и комуникационни мрежи

Елпром Трафо

Маслени трансформатори средно напрежение, мощност от 25 kVA до 7500 kVA производство

EFACEC

Комплектни разпределителни уредби (КРУ)

SIEMENS

• Съоръжения средно напрежение
• Апаратура ниско напрежение
• Разпределителни трансформатори

Решения за фотоволтаични централи

• повишаващи трансформатори с намалени загуби
• силови кабели
• соларни кабели
• мълниезащита

“TF Kable”, Serbia и “Novcabel”

Кабели и проводници средно и ниско напрежение

Doyma

Херметични преходи за преминаване на кабели през стени

General Electric Автоматизация, контрол и MCC

Кабелни обувки (Al,Cu и биметални) по DIN и БДС, кабелни гилзи (Al,Cu и биметални) по DIN и БДС, автоконектори, изолирани и неизолирани накрайници, съединители, арматура за ВЕЛ 20, 110 и 400 kV, изолатори (ПС, ИНК, ИППО, ИПНН, ИОП), разединители (РОС, РОМ)

Имате нужда от професионално изпълнение на Вашия проект?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!