"КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ" ООД - ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Кимтех България ООД е специализирано в доставка и монтаж на електрооборудване високо, средно и ниско напрежение, проектиране и изграждане на външни електрозахранвания средно напрежение и ниско, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадковки осветления, наладка на електросъоръжения, поддръжка на електрически системи средно и ниско напрежение, промишлен електрообогрев на тръби, тръбопроводи и резервоари, в. т. ч. поддържане на технологични температури до 700˚С на всякакви флуиди в тръби и резервоари, предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи.

Кимтех България ООД разполага с висококвалифициран персонал, електро-инженери и проектанти, специализирани в дейности свързани с изработка на проектни задания, идейни проекти, проекти свързани с изграждане на системи за индустриален обогрев, изграждане и въвеждане в експлоатация на електросъоръжения.

Кимтех България ООД разполага с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа съответстваща на стандртите ISO 9001, ISO 14001 и ВS OНSАS 18001.

Имате нужда от професионално изпълнение на Вашия проект?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!