Начало

Проекти

Каталог

За Нас

Контакти

Проекти

Кимтех България ООД има изработени и реализирани над 200 проекта свързани с изграждане на външни електрозахранвания, когенераторни инсталации, възлови станции, кабелни трасета СрН, електрически табла, подмяна и реконструкция на КРУ, ОРУ 110кV, релейни защити, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадкови осветления, наладка на електросъоръжения.

Дружеството е специализирано в проектиране и доставка на системи за активна защита от електрохимична корозия на продуктопроводи и резервоари и промишлен електрообогрев на тръби, тръбопроводи и резервоари, в. т. ч. поддържане на технологични температури до 700 ̊С на всякакви флуиди в тръби и резервоари, предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи.

Мол Парадйс Център

Цялостно електроизграждане НН и СрН и поддръжка

Рила Стил

Цялостно електроизграждане и проектиране НН и СрН

Тържище София

Система против сняг и лед на покрива

ММ Уорлд

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Лукойл Нефтохим Бургас

Доставка на система за промишлен електрообогрев

Главболгарстрой

Система за поддържане на температура в тръбопроводи

Автогара Бургас

Система против сняг и лед на покриви, рампи и подходи на сграда

Газит Г-Парк София

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Булстрад Арена

Реконструкция на килии в подстанция „Център“, Нова възлова станция 20kV

Казина Сезам

Проектиране и цялостно електроизграждане НН и СрН

Виваком – Телефонна Палата гр. София

Реконструкция енергийна система НН

Екохидроелектро

Изграждане на автоматична система ВЕЦ

Обект „Сепариране на отпадъци“

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Клонове на Първа Инвестиционна Банка

Цялостно електроизграждане НН

Комплекс София Парк Вилас

Цялостно електроизграждане НН

Флора Парк

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Евриком ООД

Обогрев на индустриална система за производство на парафин

Дънди Прешъс Металс Челопеч

Доставка и монтаж на обогревна инсталация на тръбопроводи

Ер Ликид

Изграждане на автоматична система за течен кислород

Направете запитване
за вашия проект

Направете запитване, относно Вашият проект, а ние ще се свържем обратно с Вас в най-кратък срок!