Имате нужда от професионално изпълнение на Вашия проект?

"КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ" ООД - ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

elektroblokfront-kimtech

Кимтех България ООД е специализирано в доставка и монтаж на електрооборудване високо, средно и ниско напрежение, проектиране и изграждане на външни електрозахранвания средно напрежение и ниско, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадковки осветления, наладка на електросъоръжения, поддръжка на електрически системи средно и ниско напрежение, промишлен електрообогрев на тръби, тръбопроводи и резервоари, в. т. ч. поддържане на технологични температури до 700˚С на всякакви флуиди в тръби и резервоари, предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи.

ПРОМИШЛЕНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ

0

НАДЕЖДНОСТ

0

ДОВЕРИЕ

0

КАЧЕСТВО

НАШИТЕ ДОВЕРЕНИ ПАРТНЬОРИ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!