Начало

Проекти

Продукти

За Нас

Контакти

Elektra

Нагревателните кабели на фирма ELEKTRA – Полша дават една добра алтернатива за отопление на жилищни и производствени сгради, за обогрев на тръби, улуци, водостоци, рампи, тераси, подходи към гаражи и др. Широката гама от различни типове нагревателни кабели и рогозки помага за намирането на решения, удовлетворяващи максимално изискванията на клиента с много добро качество на приемлива цена. Кабелите са сертифицирани и отговарят на всички действащи в Европейския съюз директиви за безопасност и качество.

Кабели с постоянна мощност за отопление на улуци

Нагревателни рогозки за отопление на вътрешни помещения и бани

Те са фабрично готови изделия с изходяща мощност 60,70,100 или 160 W/m2 , биват с едностранно или двустранно захранване и се управляват от терморегулатор. Подходящи са както за основно, така и като допълнително отопление.

Нагревателни кабели с постоянна мощност

От типа VCD 10, VCD17 и VCD 25 , които са с мощности 10, 17 и 25 W/m и се използват за обогрев на помещения и за защита на външни площи от замръзване. Кабелите се предлагат в различни фабрично готови дължини.

Саморегулиращи кабели за отопление на тръби и улуци

Променят съпротивлението си с промяна на температурата ( при по-ниска температура мощността им е по-голяма).

Нагревателни кабели за специални приложения

Нагревателни кабели за специални приложения Tufftec, които са с повишена механична и термична издръжливост. Те могат да се поставят директно в горещ асфалт, да се изплзват за отопление на рампи, подходи към гаражи, улуци , водостоци, понеже са устойчиви на UV лъчи.

Саморегулиращи кабели за индустриални приложения

Управлението на кабелите става с термостати, които могат да бъдат непрограмируеми, програмируеми, еднозонови, двузонови , с датчици за температура, за влага и т.н. Правилният избор на необходимите Ви нагревателни кабели може да бъде подпомогнат от ръководството за проектиране на нагревателни кабели Elektra Guide Book и от нашия инженерен екип от специалисти, които ще дадат най-адекватното решение на Вашето искане или проблем.