Начало

Проекти

Продукти

За Нас

Контакти

Продукти

Кимтех България ООД има изработени и реализирани над 200 проекта свързани с изграждане на външни електрозахранвания, когенераторни инсталации, възлови станции, кабелни трасета СрН, електрически табла, подмяна и реконструкция на КРУ, ОРУ 110кV, релейни защити, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадкови осветления, наладка на електросъоръжения.

Дружеството е специализирано в проектиране и доставка на системи за активна защита от електрохимична корозия на продуктопроводи и резервоари и промишлен електрообогрев на тръби, тръбопроводи и резервоари, в. т. ч. поддържане на технологични температури до 700 ̊С на всякакви флуиди в тръби и резервоари, предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи.

Апаратура ABB

Силови кабели за НН и СрН

Маслени и сухи трансформатори СрН, мощност от 25 kVA до 2500 kVA

Комплектни разпределителни уредби (КРУ) – Efasec, Siemens

© 2024 Кимтех България ООД | Design by Prizma Project