Начало

Проекти

Продукти

За Нас

Контакти

Проекти

Кимтех България ООД има изработени и реализирани над 200 проекта свързани с изграждане на външни електрозахранвания, когенераторни инсталации, възлови станции, кабелни трасета СрН, електрически табла, подмяна и реконструкция на КРУ, ОРУ 110кV, релейни защити, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадкови осветления, наладка на електросъоръжения.

Дружеството е специализирано в проектиране и доставка на системи за активна защита от електрохимична корозия на продуктопроводи и резервоари и промишлен електрообогрев на тръби, тръбопроводи и резервоари, в. т. ч. поддържане на технологични температури до 700 ̊С на всякакви флуиди в тръби и резервоари, предпазване от обледяване на олуци, водосточни тръби, рампи, подходи към гаражи.

Кроношпан България ЕООД, гр. Велико Търново

Проектиране и изграждане на две Възлови станции, девет трансформаторни поста, Подстанция 110/ 20kV, доставки на оборудване НН и СрН в т.ч. силови трансформатори, силови кабели НН и СрН, КРУ, главни табла НН, шинопровод, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация; Доставка и монтаж инсталации за електрообогрев на тръбопроводи.
Период на изграждане - 2017-2023г.

Кроношпан Беловар – Хърватска

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН, в т.ч. силови трансформатори, силови кабели НН и СрН, КРУ , табла НН, шинопровод, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация; Доставка и монтаж на система за електрообогрев на спринклерна инсталация.
Период на изграждане - 2017-2022г.

Топлофикация Перник

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН по изграждане на когенераторни инсталации, в т.ч. силови трансформатори, силови кабели НН и СрН, КРУ , табла НН, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане - 2020-2022г.

Топлофикация Русе

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН по изграждане на когенераторна инсталация, в т.ч. силови трансформатори, силови кабели НН и СрН, прекъсвач и разединители 110kV, КРУ , табла НН, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане - 2021-2023г.

Топлофикация Бургас

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН по изграждане на когенераторна инсталация, в т.ч. силови трансформатори, силови кабели НН и СрН, прекъсвач и разединители 110kV, КРУ , табла НН, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане - 2022г.

Подстанция „Пресков“ 110/20/6,3kV- гр. Стара загора – Проектиране:

Реконструкция на ОРУ 110/20 с елиминиране на 6kV; Нови командни и релейни табла, релейни защити; Кабелни трасета 20kV; Реконструкция на Tаблa СН и ТПТ; Реконструкция на ЗРУ 20 с ликвидиране на ЗРУ, 6kV.
Период на изпълнение - 2023 г.

Промет Стийл с. Дебелт

Проектиране, доставки, подмяна на релейни защити КРУ 10kV, Скада система към КРУ, резервиране на 16 силови трансформатора чрез сборна шинна система 2500А, ретрофит на количка с прекъсвач, реконструкция на Главни табла ниско напрежение 1600А
Период на изграждане – 2017 г.- 2023г.

Лукойл Нефтохим Бургас АД, гр. Бургас

Доставка и изпълнение на разпределителни табла СрН, релейни защити и сухи трансформатори, доставка на изолатори 110kV; доставка на анодни заземители, проектиране; доставка, монтаж и пуск на STS система за подгряване нa магистрален тръбопровод за мазут DN800; електрообогрев на индустриална система тръбопроводи за нефтобаза „Росенец“.
Период на изпълнение – 1998 г. – 2022г.

Хотел „Черно море и казино“ гр. Варна

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН в т.ч. силови сухи трансформатори, силови кабели НН и СрН, КРУ , табла НН, строително- монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане – 2021г. – 2023 г.

Хотел „България“ гр. Бургас

Проектиране, доставки на оборудване НН и СрН в т.ч. силови сухи трансформатори, силови кабели НН и СрН, КРУ , табла НН, строително- монтажни работи и въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане - 2021г. – 2023г.

Сидоренко Холдинг гр. Бургас

Проектиране, доставки на БКТП с КРУ 20kV, ел. табла, силови кабели, осветление, изграждане на кабелни трасета, строително-монтажни работи, въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане – 2020 г. – 2021г.

Черноморско злато гр. Поморие

Проектиране, доставки на силов трансформатор, КРУ, релейни защити, изграждане на кабелни трасета 20kV, реконструкция на Главно табло ниско напрежение 1600А; компенсация на хармоници за 2 трансформатора, въвеждане в експлоатация.
Период на изграждане - 2019 – 2022 г.

Атлас Копко Корея – обект „Иванча“ Унгария

Доставка на 7 Софтстартера 6kV, рами и крепежи.
Период на изпълнение – 2022 г.

Инсинератор Екосейф - Промишлена зона гр. Девня

Проектиране по част Електро на когенератор към инсталация Инсинератор.
Период на изпълнение – 2022 г.

Лозенец СПА Ризорт

Проектиране, доставки на оборудване СрН и НН, КРУ 20kV, строително-монтажни работи; пуско-наладъчни работи.

Сънрайс Блу Лагун

Проектиране на подстанция високо напрежение 20kV, доставка на БКТП, Силов трансформатор, КРУ 20kV, строително-монтажни работи по демонтаж и монтаж на оборудването, пусково-наладъчни работи.

Булстрад Арена, гр. Русе

Реконструкция на 2бр килии в подстанция „Център“, изграждане на нова възлова станция 20kV.

ММ Уорлд, гр. София

Многофункционална сграда с офиси, фитнес и шоурум - Цялостно електроизграждане НН и СрН.

Бензиностанции Газпром и Петрол

Цялостно електроизграждане НН и СрН и автоматизация.

Фотоволтаични паркове Драгор 1 и Драгор 2, с. Драгор, общ. Пазарджик

Фотоволтаични инсталации и БКТП.

Баумит България ЕООД гр. Ямбол

Инсталация за сухи строителни смеси - доставка на материали и оборудване; изграждане на БКТП, кабелна мрежа НН, районно осветление, ел. табла, силова и осветителна инсталация.

Зеленчукова борса гр. София

Доставка на система за предпазване от замръзване на олуци и водостоци;

Инса Oйл, гр. Русе

Доставка на системи за електрообогрев на тръбопроводи за масла.

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Доставка на системи за индустриален електрообогрев на тръбопроводи.

Биомашиностроене АД, гр. Пловдив

Доставка на системи за електрообогрев на резервоари.

Евриком ООД, гр. Стара Загора

Доставка на система инсталация за поддържане на зададена температура в резервоари за парафин.

МК Елаците гр. Етрополе

Доставка на система за електрообогрев на тръбопроводи.

Сепариране на отпадъци с. Полски Извор, община Камено, обл. Бургас

Съществуващо депо „Братово“ - цялостно ел. изграждане НН и СрН на обект.

Жилищен комплекс от затворен тип “София парк вилас“, гр. София

Цялостно ел. изграждане НН, слаботокови инсталации и системи

Офис сграда на Баумит България ЕООД

Цялостно ел. изграждане НН, слаботокови инсталации, изместване на ел. съоръжения, изграждане на трансформаторен пост.

Телефонна палата - гр. София, ул. “Ген. Йосиф Гурко“ №4

Строително-монтажни работи и доставка на материали и съоръжения по част Електрическа.

Мол Парадйс Център

Цялостно електроизграждане НН и СрН и поддръжка

Рила Стил

Цялостно електроизграждане и проектиране НН и СрН

Тържище София

Система против сняг и лед на покрива

ММ Уорлд

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Главболгарстрой

Система за поддържане на температура в тръбопроводи

Автогара Бургас

Система против сняг и лед на покриви, рампи и подходи на сграда

Газит Г-Парк София

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Булстрад Арена

Реконструкция на килии в подстанция „Център“, Нова възлова станция 20kV

Казина Сезам

Проектиране и цялостно електроизграждане НН и СрН

Виваком – Телефонна Палата гр. София

Реконструкция енергийна система НН

Екохидроелектро

Изграждане на автоматична система ВЕЦ

Обект „Сепариране на отпадъци“

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Клонове на Първа Инвестиционна Банка

Цялостно електроизграждане НН

Комплекс София Парк Вилас

Цялостно електроизграждане НН

Флора Парк

Цялостно електроизграждане НН и СрН

Евриком ООД

Обогрев на индустриална система за производство на парафин

Дънди Прешъс Металс Челопеч

Доставка и монтаж на обогревна инсталация на тръбопроводи

Ер Ликид

Изграждане на автоматична система за течен кислород

Направете запитване
за вашия проект

Направете запитване, относно вашия проект, а ние ще се свържем обратно с Вас в най-кратък срок!

© 2024 Кимтех България ООД | Design by Prizma Project